Probeer zoveel mogelijk om de vlindersoorten bij naam te benoemen.

ATALANTA

Bont Zandoogje

Boom Blauwtje

Bruinzandoogje

Bruine Vuurvlinder

Citroen Vlinder.

Dagpauwoog

Dikkopje.

Distelvlinder

Gamma Uilvlinder 

Geaderd Witje

Geelsprietdikkopje

Gehakkelde Aurelia.

Icarus Blauwtje